Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registrera anonyma deltagare

Här kan du som är deltagaransvarig på Arbetsförmedlingen läsa om anonyma deltagare och hur de registreras i SUS. Det är Försäkringskassan som registrerar anonyma deltagare i SUS.

Vad är anonyma deltagare?

Anonyma deltagare avser personer som inte får registreras med personuppgifter i SUS. Det gäller de personer som inte lämnar ett samtycke till dig samt alla personer med skyddade personuppgifter. Grundinställningen är att alltid registrera personuppgifter. Anonyma deltagare ska därför enbart användas i de fall vi inte får registrera personuppgifter. Det är viktigt att du alltid efterfrågar ett samtycke.

Vilka uppgifter registreras om anonyma deltagare?

Årtal och månad – det vill säga det år och den månad deltagaren började i insatsen. Även deltagarens kön samt vilken arbetsförmedling och kontor som samarbetar kring deltagaren registreras. Inga andra uppgifter kan registreras.

En anonym deltagare registreras aldrig ut ur SUS.

När registreras anonyma deltagare?

Anonyma deltagare ska registreras in i samband med att deltagaren initieras till samarbetet. Det vill säga motsvarande Begäran om gemensam kartläggning för deltagare som registreras med personuppgifter. Du registrerar aldrig några övergångar för anonyma deltagare och du registrerar heller aldrig ut en anonym deltagare. Enligt nuvarande överenskommelse är det därför alltid Försäkringskassan registrerar anonyma deltagare.

Registrera anonyma deltagare

Här kan du läsa om hur anonyma deltagare registreras i SUS. Det är Försäkringskassan som registrerar in anonyma deltagare i SUS.

Du kan öppna sidan via menyträdet. Klicka på Registrera anonyma deltagare under Af/FK-samarbete.

 1. Välj den arbetsförmedling som du ska samarbete med i dropplistan Arbetsförmedling.
  Är du osäker på vilken arbetsförmedling du ska ange är det lämpligt att du kontaktar din kollega på Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du anger rätt Arbetsförmedling.
 2. Under kontor ska alltid det kontor du arbetat för vara markerat.
 3. Ange vilket år du ska registrera in deltagarna till.
 4. Ange vilken månad du ska registrera in deltagaren till. Du kan alltid välja samtliga månader för valt år.
 5. Ange antal kvinnor. Du kan välja att registrera flera anonyma deltagande kvinnor samtidigt.
  Klicka på Lägg till för att registrera deltagarna.
 6. Ange antal män. Du kan välja att registrera flera anonyma deltagande män samtidigt.
  Klicka på Lägg till för att registrera deltagarna.
  Klicka på Spara för att spara registreringen.

Tänk på att du måste spara innan du registrerar deltagare på annat år och/eller månad. Annars försvinner uppgifterna.

I användarhandledningen kan du läsa mer om anonyma deltagare och hur de registreras i SUS.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Nej, du kan enbart registrera in anonyma deltagare för ett kalenderår och en kalendermånad. Anonyma deltagare registreras aldrig ut.

Anonyma deltagare registreras bara när deltagaren initieras till samarbetet. Enligt nuvarande överenskommelse är det därför Försäkringskassan som ska registrera anonyma deltagare.

Nej, inregistrerade anonyma deltagare redovisas enbart under det kalenderår och kalendermånad som de har registrerats på. Vill du att deltagarna ska redovisas för ytterligare ett kalenderår och kalendermånad måste du registrera in dem även på detta kalenderår och denna kalendermånad.

Ta bort-funktionen använder du för att ta bort felregistrerade deltagare. Det är inte en funktion för att registrera ut deltagare.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner