Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Start av aktiva insatser

Här kan du som är deltagaransvarig på Arbetsförmedlingen läsa om hur du registrerar en deltagare i SUS vid start av aktiva insatser (arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser).

När ska jag registrera start av aktiva insatser?

Du ska ”registrera in” en deltagare i aktiva insatser (arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser) direkt efter start av insatsen. Detta gäller oavsett om du ska registrera start av aktiv insats efter gemensam kartläggning eller om deltagaren går från en aktiv insats till en annat (till exempel från arbetsförberedande till arbetslivsinriktade insatser).

Vad har registrerats i SUS innan aktiva insatser?

Försäkringskassan har före start av den aktiva insatsen registrerat begäran om gemensam kartläggning samt start och avslut av gemensam kartläggning. I samband med avslut av gemensam kartläggning registrerade Försäkringskassan – efter ert gemensamma beslut – att deltagaren väntar på arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser (planerad arbetsförberedande och planerad arbetslivsinriktad)

Om Försäkringskassan inte har registrerat uppgifter om deltagaren till och med avslut om gemensam kartläggning kan du göra något av följande:
  • Kontakta handläggaren på Försäkringskassan och be denne registrera in uppgifterna i SUS till och med avslutad gemensam kartläggning
  • Själv registrera in de saknade uppgifterna.

Lokala överenskommelser styr vad som gäller för just din arbetsförmedling.

Deltagaren kan också gå från arbetsförberedande insatser till arbetslivsinriktade insatser och tvärtom. I dessa fall är det du eller en kollega som har registrerat den tidigare aktiva insatsen i SUS.

Registrera start aktiva insatser

Du registrerar deltagare i Af/FK-samarbetet i SUS på sidan Registrera medverkan.

Du öppnar sidan genom att välja Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.

  1. Skriv in deltagarens personnummer och tryckSök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuell tidigare registrerad uppgift om stadsdel.
  2. Uppgift om Arbetsförmedling och kontor hämtas från Försäkringskassans registrering vid begäran om gemensam kartläggning. Om handläggande kontor ändras ska du registrera byte av handläggande kontor.
    Byte av handläggande kontor.
  3. I fältet Övergång till anger du Arbetsförberedande och deltagaren ska starta arbetsförberedande insatser eller Arbetslivsinriktad om deltagaren ska starta arbetslivsinriktade insatser.
  4. Ange datum för start av aktiva insatsen i fältet Datum för övergång.
  5. Klicka på Spara för att spara på registreringen.

Du ska inte registrera några frågor på sidan Registrera uppgifter i samband med start av aktiva insatser.

Du kan läsa mer om hur du registrerar deltagare på sidan Registrera medverkan. Du kan också läsa om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid start av aktiva insatser.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill ändra en registring på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan registrera rätt.

Om du har registrerat fel

Om du får felmeddelandet ”Du saknar uppdrag i organisation (kontor eller Arbetsförmedling) som ansvarar för denna deltagare. Du får därför inte se uppgifter om denna deltagare.” direkt när du klickar på sidan Registrera medverkan så saknar du uppdrag för en arbetsförmedling. Kontakta i sådana fall din samverkanssamordnare.

Om du får felmeddelandet först efter att du sökt på personnummer så innebär det att deltagaren har registrerats på en annan arbetsförmedling än den du arbetar på. Kontakta handläggaren på Försäkringskassan som får rätta detta.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner