Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Avslut arbetslivsinriktade insatser

Här kan du som är deltagaransvarig på Arbetsförmedlingen läsa om hur du registrerar avslut på arbetslivsinriktade insatser för en deltagare i SUS. Du får också läsa om hur du ska registrera om deltagaren samtidigt avslutat samarbetet.

När ska jag registrera avslut på arbetslivsinriktade insatser?

Du ska registrera avslut på arbetslivsinriktade insatser direkt efter att insatserna avslutats.

Om deltagaren startar arbetsförberedande insatser i samband med avslut av arbetslivsinriktade insatser ska du samtidigt registrera start av arbetsförberedande insatser. Du ska också registrera ytterligare uppgifter om deltagaren avslutar samarbetet direkt efter den arbetslivsinriktade insatsen.

Registrera avslut arbetslivsinriktade insatser

Du registrerar deltagare i Af/FK-samarbetet i SUS på sidan Registrera medverkan. När du har registrerat medverkan kommer du automatiskt att flyttas till sidan Registrera uppgifter. Där ska du besvara frågor om samarbetet under de arbetslivsinriktade insatserna.

.Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.
 1. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Sök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuell tidigare registrerad uppgift om stadsdel.
 2. Uppgift om Arbetsförmedling och FK-kontor hämtas från senaste registrering. Om handläggande kontor ändras ska du registrera byte av handläggande kontor.
  Byte av handläggande kontor
 3. Ange vad som händer med deltagaren efter arbetslivsinriktad insats i fältet Övergång till.
  Välj mellan följande:
  Arbetsförberedande: Välj detta val om deltagaren ska börja arbetsförberedande insatser.
  Avslutat samarbete: Välj detta val som samarbetet avslutas efter de arbetslivsinriktade insatserna.
  Avbrutet samarbete: Välj detta val om deltagaren på eget initiativ väljer ett avbryta samarbetet utanför plan eller om deltagaren tar tillbaka sitt samtycke.
 4. Ange dagen då de arbetslivsinriktade insatserna avslutats i fältet Datum för övergång.
 5. Klicka på Spara för att spara på registreringen

När du har klickat på Spara så flyttas du till sidan Registrera uppgifter för att besvara en fråga om de arbetslivsinriktade insatserna. Det är viktigt att du besvarar frågan.

Vilka har medverkat i arbetslivsinriktad insats: Ange vilken eller vilka aktörer (om någon) som har medverkat i arbetslivsinriktade insatser.

Om deltagaren ska starta arbetsförberedande insatser efter de arbetslivsinriktade insatserna ska du samtidigt registrera start av dessa.

Start aktiva insatser

Om deltagaren avslutar medverkan i samarbetet efter de arbetslivsinriktade insatserna ska du också registrera uppgifter om avslutat samarbete.

Avslutat samarbete

Om deltagaren på eget initiativ avbryter samarbetet utan att det är planerat eller tar tillbaka sitt samtycke så ska du registrera uppgifter om avbrutet samarbete.

Avbrutet samarbete

I användarhandledningen kan du läsa mer om hur du registrerar deltagare på sidan Registrera medverkan. Du kan också läsa om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid avslut av arbetslivsinriktade insatser.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill ändra en registrering på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan registrera rätt.

Om du har registrerat fel

Nästa sida

Avslutat samarbete

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner