Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Avslut arbetsförberedande insatser

Här kan du som är deltagaransvarig på Arbetsförmedlingen läsa om hur du registrerar avslut av arbetsförberedande insatser för en deltagare i SUS. Du får också läsa om hur du ska registrera om deltagaren samtidigt avslutat samarbetet.

När ska jag registrera avslut av arbetsförberedande insatser?

Du ska registrera avslut av arbetsförberedande insatser direkt efter insatserna avslutas.

Om deltagaren startar arbetslivsinriktade insatser i samband med avslut arbetsförberedande insatser ska du samtidigt registrera start av arbetslivsinriktade insatser. Du ska också registrera ytterligare uppgifter om deltagaren avslutar samarbetet direkt efter den arbetsförberedande insatsen.

Registrera avslut arbetsförberedande insatser

Du registrerar deltagare i Af/FK-samarbetet i SUS på sidan Registrera medverkan. När du har registrerat medverkan kommer du automatiskt att flyttas till sidan Registrera uppgifter. Där ska du besvara frågor om samarbetet under de arbetsförberedande insatserna.

Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.

 1. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Sök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuell tidigare registrerad uppgift om stadsdel.
 2. Uppgift om Arbetsförmedling och kontor hämtas från senaste registrering. Om handläggande kontor ändras ska du registrera byte av handläggande kontor.
  Byte av handläggande kontor
 3. Ange vad som händer med deltagaren efter arbetsförberedande insats i fältet Övergång till.
  Välj mellan följande:
  Arbetslivsinriktad: Välj detta val om deltagaren ska börja arbetslivsinriktade insatser.
  Avslutat samarbete: Välj detta val som samarbetet avslutas efter de arbetsförberedande insatserna.
  Avbrutet samarbete: Välj detta val om deltagaren på eget initiativ väljer ett avbryta samarbetet utanför plan eller om deltagaren tar tillbaka sitt samtycke.
 4. Ange dagen då de arbetsförberedande insatserna avslutats i fältet Datum för övergång.
 5. Klicka på Spara för att spara på registreringen.

När du har klickat på Spara så flyttas du till sidan Registrera uppgifter för att besvara en fråga om de arbetsförberedande insatserna.

Det är viktigt att du besvarar frågan.

Vilka har medverkat i arbetsförberedande insats: Ange vilken eller vilka aktörer (om någon) som har medverkat i arbetsförberedande insatser.

Om deltagaren ska starta arbetslivsinriktade insatser efter de arbetsförberedande insatserna ska du samtidigt registrera start av dessa.

Om deltagaren avslutar medverkan i samarbetet efter de arbetsförberedande insatserna ska du också registrera uppgifter om avslutat samarbete.

Om deltagaren på eget initiativ avbryter samarbetet utan att det är planerat eller tar tillbaka sitt samtycke så ska du registrera uppgifter om avbrutet samarbete.

I användarhandledningen kan du läsa mer om hur du registrerar deltagare på sidan Registrera medverkan. Du kan också läsa om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid avslut av arbetsförberedande insatser.

SUS Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan - Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill ändra en registrering på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan registrera rätt.

Om du har registrerat fel

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner