Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Byte av handläggande kontor

Här kan du som arbetar som deltagaransvarig i Af/FK-samarbete läsa om vad du ska göra om ärendet byter handläggande kontor. Du hanterar detta på sidan Byt kontor i SUS.

När ska jag byta handläggande kontor?

Du ska genast byta handläggande kontor om en ny arbetsförmedling och/eller när ett nytt kontor på Försäkringskassan tar över handläggningen i ett pågående ärende. Detta kan bland annat ske om deltagaren flyttar. Tänk på att om samarbetet avslutas på grund av att deltagaren flyttar så ska du istället registrera avslutat samarbete.

Observera att du inte kan använda sidan Byt kontor för att flytta anonyma deltagare.

Varför ska jag byta handläggande kontor?

Deltagaransvariga kan enbart registrera ärenden för de kontor som de har ett uppdrag för. Det innebär att en handläggare inte har behörighet till ärendet i SUS om det är registrerat på ett annat kontor än där denne arbetar.

Hur byter jag handläggande kontor?

Du byter handläggande kontor på sidan Byt kontor som du hittar under Af/FK-samarbete i menyträdet.

  1. Skriv in deltagarens personnummer och klicka på Sök för att hämta uppgifter om deltagarens namn samt nuvarande handläggande arbetsförmedling och kontor.
  2. I panelen Byt kontor till ska du ange vilken arbetsförmedling och vilket kontor som deltagaren ska flyttas till. Tänk på att du måste ange rätt kontor för båda myndigheterna även om byte av handläggande kontor sker på endast en av myndigheterna.
    Observera att det är viktigt att skilja på kontor SF och kontor FV.
  3. I fältet Datum för flytt ska du ange det datum som bytet ska genomföras.
    Det nya kontoret kan inte registrera uppgifter om deltagaren före det datum du anger här.
  4. Klicka på knappen Flytta för att genomföra bytet.
Skärmklipp för "byte av handläggande kontor".

En varningsruta visas där dina val visas. Kontrollera att du valt rätt kontor innan du klickar på OK. Du kommer inte att ha behörighet till deltagaren i SUS efter att du genomfört bytet.

Skärmklipp på varningsmeddelandet.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner