Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Hur fungerar det?

Allmän information om vilken roll du har som deltagaransvarig för en arbetsförmedling och hur det fungerar när du ska registrera deltagare i SUS.

Hur och när registrerar jag uppgifter om deltagare i SUS?

Du som är deltagaransvarig och anställd på Arbetsförmedlingen ska registrera uppgifter om deltagare i SUS när de deltar i aktiva insatser. Det innebär att du registrerar vid följande tillfällen:

 • När deltagaren startar arbetsförberedande insatser
 • När deltagaren slutar arbetsförberedande insatser
 • När deltagaren startar arbetslivsinriktade insatser
 • När deltagaren slutar arbetslivsinriktade insatser

Om deltagaren avslutar samarbetet i samband med att deltagaren slutar en aktiv insats så ska du även registrera uppgifter om detta vid samma tillfälle.

Försäkringskassan gör alla registreringar fram till och med sista mötet med gemensamma kartläggningen.

Innan du får registrera personuppgifter om en deltagare måste du först få ett samtycke från deltagaren. Om det är du som initierar behovet av gemensam kartläggning så ansvarar du för att inhämta samtycket. Samtycket gäller från att samarbetet börjar till och med att samarbetet avslutas kring deltagaren. Skulle deltagaren bli aktuell för samarbetet igen vid ett senare skede ska du inhämta ett nytt samtycke.

Om Försäkringskassan initierar behovet av gemensam kartläggning så ansvarar Försäkringskassan för att inhämta samtycket. Detta samtycke gäller tills samarbetet kring individen avslutas eller fram till att deltagaren återtar samtycket.

Du får inte registrera deltagare som inte lämnat ett samtycke eller deltagare som har skyddade personuppgifter.

Vilka insatstyper finns det?

I Af/FK-samarbetet i SUS finns olika insatstyper som du ska registrera övergång från och till. Det finns tre former av insatstyperna; insatstyper som innebär aktivitet, insatstyper som innebär att deltagaren står i väntan på insats samt insatstyper som är avslutar samarbetet i SUS.

Anledningen till att det finns flera olika insatstyper är att det dels ska gå att följa ledtider i SUS och dels för att SUS är uppbyggt kring så kallade övergångar.

Aktiva insatstyper (insatser där aktivitet pågår)

 • Gemensam kartläggning
 • Arbetsförberedande
 • Arbetslivsinriktade

Insatstyper där deltagaren står i väntan på aktivitet

 • Begäran om gemensam kartläggning
 • Planerad arbetsförberedande
 • Planerad arbetslivsinriktad

Insatstyper som innebär att samarbetet avslutas i SUS

 • Avslutat samarbete
 • Avbrutet samarbete
 • Konsultativt stöd

När du registrerar i SUS så registrerar du en så kallad övergång. Det innebär att du registrerar att deltagaren går till en SUS-insats till en annan SUS-insats.

Exempel: När du registrerar avslutat samarbete efter arbetslivsinriktade insatser så registrerar du en övergång från ”Arbetslivsinriktad” till ”Avslutat samarbete”.

Vilka uppgifter har jag som deltagaransvarig?

Som deltagaransvariga har du till uppgift att registrerar uppgifter om deltagare för den eller de arbetsförmedlingar som du arbetar för. Du har tillgång till personuppgifter om deltagare som deltar eller har deltagit i samarbetet för din arbetsförmedling. Du ansvarar för att det finns ett skriftligt samtycke från deltagaren innan du registrerar personuppgifter i SUS. Du kan inte samtidigt ha behörighetsrollen samverkansadministratör eller vara registrerad beställare av behörigheter.

På andra sidor på susam.se kan du läsa mer om hur utför olika moment i SUS.

Behörighetsroller i SUS

Vad behöver jag för att kunna registrera i SUS?

För att kunna registrera i SUS behöver du följande:

 • SUS-behörigheten deltagaransvarig
 • Vara tilldelad ett uppdrag som deltagaransvarig för ditt eller dina arbetsförmedlingar.

Saknar du uppdrag till din insats ska du vända dig till en insatsansvarig för din arbetsförmedling. Hos Arbetsförmedlingen är det samverkanssamordnarna som har rollen insatsansvarig.

Innan du får registrera personuppgifter om en deltagare måste du först få ett samtycke från deltagaren. Om det är du som initierar behovet av gemensam kartläggning så ansvarar du för att inhämta samtycket. Samtycket gäller från att samarbetet börjar till och med att samarbetet avslutas kring deltagaren. Skulle deltagaren bli aktuell för samarbetet igen vid ett senare skede ska du inhämta ett nytt samtycke.

Om Försäkringskassan initierar behovet av gemensam kartläggning så ansvarar Försäkringskassan för att inhämta samtycket. Detta samtycke gäller tills samarbetet kring individen avslutas eller fram till att deltagaren återtar samtycket.

Du får inte registrera deltagare som inte lämnat ett samtycke eller deltagare som har skyddade personuppgifter.

Nästa sida

Samtycke

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner