Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Deltagaransvarig (Af)

Här kan du läsa om hur du som är anställd på Arbetsförmedlingen och har uppdrag som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Hur fungerar det?

Allmän information om vilken roll du har som deltagaransvarig för en arbetsförmedling och hur det fungerar när du ska registrera deltagare i SUS.

Hur fungerar det

Samtycke

Innan en deltagare får registreras in i SUS måste ett samtycke inhämtas från personen. Samtycket inhämtas av Försäkringskassan.

Samtycke

Starta aktiva insatser

På den här sidan kan du som är deltagaransvarig på Arbetsförmedlingen läsa om hur du registrerar en deltagare i SUS vid start av aktiva insatser (arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser).

Starta aktiva insatser

Avslut arbetsförberedande insatser

Som arbetsförmedlare så ansvarar du för att registrera deltagare i SUS som börjar och avslutar i arbetsförberedande insatser.

Avslut arbetsförberedande insatser

Avslut arbetslivsinriktade insatser

Som arbetsförmedlare så ansvarar du för att registrera deltagare i SUS som börjar och avslutar i arbetslivsinriktade insatser.

Avslut arbetslivsinriktade insatser

Avslutat samarbete

Information om hur du gör när du registrerar att samarbetet har avslutats efter aktiva insatser.

Avslutat samarbete

Avbrutet samarbete

Information om du ska hantera situationer där deltagaren tar tillbaka sitt samtycke eller på eget initiativ avbryter samarbetet utanför överenskommen plan.

Avbrutet samarbete

Byte av handläggande kontor

Information om hur du kan byta handläggande kontor om det uppstår en situation att ett annat kontor ska ta över handläggningen.

Byte av handläggande kontor

Om du har registrerat fel?

Fel kan uppstå i registreringen. Här får du läsa om hur du kan göra om för att rätta fel.

Om du har registrerat fel?

Sök deltagare

Information om hur du kan söka upp registrerade deltagare i Af/FK-samarbetet.

Sök deltagare

Registrera anonyma deltagare

Registrera anonyma deltagare

Här kan du läsa om hur du som är anställd på Försäkringskassan och har uppdrag som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Deltagaransvarig (FK)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner