Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Hur fungerar det?

Här kan du som arbetar som deltagaransvarig och är anställd på Försäkringskassan läsa om när och hur du registrerar deltagare i SUS.

Hur och när registrerar jag uppgifter om deltagare i SUS?

Du som är deltagaransvarig och anställd på Försäkringskassan ska registrera uppgifter om deltagare i SUS vid tre tillfällen:

 1. Begäran om gemensam kartläggning skickas till Arbetsförmedlingen eller inkommer från Arbetsförmedlingen.
 2. Första möte inom gemensam kartläggning.
 3. Efter sista möte inom gemensam kartläggning.

Om deltagaren avslutar samarbetet i samband med sista möte inom gemensam kartläggning så ska du även registrera uppgifter om detta vid samma tillfälle. Detsamma gäller om deltagarens arbetsgivare ska få konsultativt stöd.

Arbetsförmedlingen fortsätter registreringen om deltagaren fortsätter i aktiva insatser efter den gemensamma kartläggningen.

Innan du får registrera personuppgifter om en deltagare måste du först få ett samtycke från deltagaren. Om det är Arbetsförmedlingen som initierar behovet av gemensam kartläggning så ansvarar de för att inhämta samtycket. Samtycket gäller från att samarbetet börjar till och med att samarbetet avslutas kring deltagaren. Skulle deltagaren bli aktuell för samarbetet igen vid ett senare skede ska du inhämta ett nytt samtycke.

Om deltagaren inte lämnar sitt samtycke eller om deltagaren har skyddade personuppgifter så ska du istället registrera deltagaren som anonym.

Registrera anonyma deltagare

Vilka insatstyper finns det?

I Af/FK-samarbetet i SUS finns olika insatstyper som du ska registrera övergång från och till. Det finns tre former av insatstyperna; insatstyper som innebär aktivitet, insatstyper som innebär att deltagaren står i väntan på insats samt insatstyper som är avslutar samarbetet i SUS.

Anledningen till att det finns flera olika insatstyper är att det dels ska gå att följa ledtider i SUS och dels för att SUS är uppbyggt kring så kallade övergångar.

Aktiva insatstyper (insatser där aktivitet pågår)

 • Gemensam kartläggning
 • Arbetsförberedande
 • Arbetslivsinriktade

Insatstyper där deltagaren står i väntan på aktivitet

 • Begäran om gemensam kartläggning
 • Planerad arbetsförberedande
 • Planerad arbetslivsinriktad

Insatstyper som innebär att samarbetet avslutas i SUS

 • Avslutat samarbete
 • Avbrutet samarbete
 • Konsultativt stöd

När du registrerar i SUS så registrerar du en så kallad övergång. Det innebär att du registrerar att deltagaren går till en SUS-insatstyp till en annan SUS-insatstyp.

Exempel: När du registrerar första möte inom gemensam kartläggning så registrerar du en övergång från ”Begäran om gemensam kartläggning” till ”Gemensam kartläggning”.

När du registrerar efter sista möte inom gemensam kartläggning så registrerar du också vart ”deltagaren tar vägen” efter den gemensamma kartläggningen.

Vilka uppgifter har jag som deltagaransvarig?

Som deltagaransvariga har du till uppgift att registrerar uppgifter om deltagare för det eller de kontor som du arbetar för. Du har tillgång till personuppgifter om deltagare som deltar eller har deltagit i samarbetet för ditt kontor. Du ansvarar för att det finns ett skriftligt samtycke från deltagaren innan du registrerar personuppgifter i SUS. Du kan inte samtidigt ha behörighetsrollen samverkansadministratör eller vara registrerad beställare av behörigheter.

På andra sidor på susam.se kan du läsa mer om hur utför olika moment i SUS.

Behörighetsroller i SUS

Vad behöver jag för att kunna börja arbeta i SUS?

För att kunna börja arbeta som deltagaransvarig för ditt kontor i SUS behöver du följande:

 • SUS-behörigheten deltagaransvarig
 • Vara tilldelad ett uppdrag som deltagaransvarig för ditt eller dina kontor.

Saknar du uppdrag till din insats ska du vända dig till en insatsansvarig för ditt kontor.

Nästa sida

Samtycke

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner