Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registrera anonyma deltagare

Här kan du som är deltagaransvarig på Försäkringskassan läsa om hur du registrerar in så kallade anonyma deltagare i SUS. Du registrerar in en deltagare på sidan Registrera anonyma deltagare.

Vad är anonyma deltagare?

Anonyma deltagare avser personer som inte får registreras med personuppgifter i SUS. Det gäller de personer som inte lämnar ett samtycke till dig samt alla personer med skyddade personuppgifter. Grundinställningen är att alltid registrera personuppgifter. Du ska därför bara använda anonyma deltagare i de fall du inte får registrera personuppgifter. Det är viktigt att du alltid efterfrågar ett samtycke.

Vilka uppgifter kan jag registrera om anonyma deltagare?

Du registrerar inregistreringsår och inregistreringsmånad – det vill säga det år och månad deltagaren började i insatsen. Du registrerar också deltagarens kön samt vilken arbetsförmedling och kontor som samarbetar kring deltagaren. Du kan inte registrera andra uppgifter.

Du registrerar heller aldrig ut en anonym deltagare i SUS.

När ska jag registrera in en anonym deltagare?

Anonyma deltagare ska registreras in i samband med att deltagaren initieras till samarbetet. Det vill säga motsvarande Begäran om gemensam kartläggning för deltagare som registreras med personuppgifter. Du registrerar aldrig några övergångar för anonyma deltagare och du registrerar heller aldrig ut en anonym deltagare.

Registrera anonyma deltagare

Du kan öppna sidan via menyträdet. Klicka på Registrera anonyma deltagare under Af/FK-samarbete.

 1. Välj den arbetsförmedling som du ska samarbete med i dropplistan Arbetsförmedling.
  Är du osäker på vilken arbetsförmedling du ska ange är det lämpligt att du kontaktar din kollega på Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du anger rätt Arbetsförmedling.
 2. Under kontor ska alltid det kontor du arbetat för vara markerat.
 3. Ange vilket inregistreringsår du ska registrera in deltagarna till.
 4. Ange vilken inregistreringsmånad du ska registrera in deltagaren till. Du kan alltid välja samtliga månader för valt inregistreringsår.
 5. Ange antal kvinnor. Du kan välja att registrera flera anonyma deltagande kvinnor samtidigt.
  Klicka på Lägg till för att registrera deltagarna.
 6. Ange antal män. Du kan välja att registrera flera anonyma deltagande män samtidigt.
  Klicka på Lägg till för att registrera deltagarna.
  Klicka på Spara för att spara registreringen.
  Tänk på att du måste spara innan du registrerar deltagare på annat år och/eller månad. Annars förloras uppgifterna.

Bild på panelen Registrera anonyma deltagare

I användarhandledning kan du läsa mer om hur du registrerar anonyma deltagare.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Nej! Du kan enbart registrera in anonyma deltagare för ett kalenderår och månad. Anonyma deltagare registreras aldrig ut.

Nej! Anonyma deltagare registreras bara när deltagaren initieras till samarbetet. Enligt nuvarande överenskommelse är det därför Försäkringskassan som ska registrera anonyma deltagare.

Nej! Inregistrerade anonyma deltagare redovisas enbart under det kalenderår och kalendermånad som de har registrerats på. Vill du att deltagarna ska redovisas för ytterligare ett kalenderår och kalendermånad måste du registrera in dem även på detta kalenderår och denna kalendermånad.

Ta bort-funktionen använder du för att ta bort felregistrerade deltagare. Det är inte en funktion för att registrera ut deltagare.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner