Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Avslutat samarbete

Här kan du som är deltagaransvarig på Försäkringskassan läsa om avslutat samarbete och när du registrerar avslutat samarbete för en deltagare i samband med sista mötet inom gemensam kartläggning.

Vad menas med avslutat samarbete?

Med avslutat samarbete menar vi att deltagaren avslutar medverkan i samverkan enligt plan eller när det av annat skäl inte är längre är aktuellt med gemensamma insatser. Till exempel om deltagaren är för sjuk för att fortsätta i samarbetet.

Om deltagaren tar tillbaka sitt samtycke eller själv väljer att avbryta samarbetet ska du istället registrera Avbrutet samarbete.

När ska jag registrera avslutat samarbete?

Du ska registrera avslutat samarbete om det inte är aktuellt med aktiva insatser efter den gemensamma kartläggningen. Det kan därför bara bli aktuellt att du registrerar avslutat samarbete när du registrerar sista mötet inom gemensam kartläggning.

Om deltagaren avslutat samarbetet under aktiva insatser eller i väntan på aktiva insatser så registrerar Arbetsförmedlingen avslutat samarbete.

Du kan använda dig av blankett 7464 Underlag Af/FK-samarbete upphör som stöd för vilka uppgifter du ska registrera i SUS.

Registrera avslutat samarbete

Du registrerar avslutat samarbete genom att ange Avslutat samarbete i fältet Övergång till i samband med att du registrerar sista mötet inom gemensam kartläggning. När du klickar på Spara får du utöver frågor om den gemensamma kartläggningen också besvara frågor för avslutat samarbete på sidan Registrera uppgifter.

Bild som visar hur avslutat samarbete registreras på sidan Registrera medverkan

Inskriven hos arbetsförmedlingen

 • Inskriven hos Arbetsförmedlingen: Ange om deltagaren är inskriven hos Arbetsförmedlingen efter att samarbetet avslutats.

Sysselsättning

 • Arbetar: Ange om deltagaren kommer att arbeta direkt efter samarbetet.
  • Typ av arbete: Om deltagaren kommer att arbeta ska du ange om det är subventionerat och/eller ej subventionerat arbete.
  • Andel av arbete: Ange i vilken omfattning deltagaren kommer att arbeta. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Studerar: Ange om deltagaren kommer att studera direkt efter samarbetet.
  • Typ av studier: Om deltagaren kommer att studera ska du ange om är var reguljära studier och/eller arbetsmarknadsutbildning.
  • Andel av studier: Ange i vilken omfattning deltagaren kommer att studera. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Arbetssökande: Ange om deltagaren kommer vara arbetssökande direkt efter samarbetet.
  • Andel arbetssökande: Ange i vilken omfattning deltagaren kommer vara arbetssökande. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Arbetsmarknadspolitiskt program: Ange om deltagaren kommer att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program direkt efter samarbetet.
  • Typ av arbetsmarknadspolitiskt program: Ange vilket program deltagaren kommer att delta i.
  • Andel sysselsättning i: Ange i vilken omfattning deltagaren kommer att delta i det arbetsmarknadspolitiska programmet. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.

Försörjning

 • Försörjning: Ange vilken eller vilka försörjningar som deltagaren har efter att samarbetet avslutas.

Fortsatt handläggning

 • Fortsatt handläggning hos Försäkringskassan: Ange om ärendehandläggningen fortsätter hos Försäkringskassan efter avslutat samarbete.
  • Involverade aktörer: Ange vilken eller vilka aktörer som du bedömer kan bidra i den fortsatta handläggningen.
 • Fortsatt handläggning hos Arbetsförmedlingen: Ange om deltagaren är fortsatt inskriven hos Arbetsförmedlingen efter avslutat samarbete.
 • Fortsatt stöd av kommunen: Ange om deltagaren kommer få stöd av kommunen efter avslutat samarbete.

I användarhandledningen får du stöd om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid avslutat samarbete.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill ändra en registring på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan göra en ny registrering.

Om jag har registrerat fel

Vanliga frågor

Med direkt efter menas inom en vecka efter arbetet har avslutats.

Du ska ange om deltagaren faktiskt har arbetat, studerat osv. direkt efter avslutat samarbete. Om deltagaren till exempel har en anställning men inte kunnat arbeta på grund av sjukdom ska du svara Arbetar ej.

Du ska besvara nej på frågan om arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsmarknadsutbildning ska registreras under studerar.

I SUS ska du alltid utgå från att 100 procent = 40 timmar/veckan. Det gäller även i exempel som denna. I detta fall ska du ange 50 procent eftersom deltagaren arbetar 20 timmar i veckan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner