Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Byte av handläggande kontor

Här kan du som arbetar som deltagaransvarig i Af/FK-samarbete läsa om vad du ska göra om ärendet byter handläggande kontor. Du hanterar detta på sidan Byt kontor i SUS.

När ska jag byta handläggande kontor?

Du ska genast byta handläggande kontor om en ny arbetsförmedling och/eller när ett nytt kontor tar över handläggningen i ett pågående ärende. Detta kan bland annat ske om deltagaren flyttar. Tänk på att om samarbetet avslutas på grund av att deltagaren flyttar så ska du istället registrera avslutat samarbete.

Du kan inte använda sidan Byt kontor för att flytta anonyma deltagare.

Varför ska jag byta handläggande kontor?

Deltagaransvariga kan enbart registrera ärenden för de kontor som de har ett uppdrag för. Det innebär att en handläggare inte har behörighet till ärendet i SUS om det är registrerat på ett annat kontor än där denne arbetar.

Hur byter jag handläggande kontor?

Du byter handläggande kontor på sidan Byt kontor som du hittar under Af/FK-samarbete i menyträdet.

 1. Skriv in deltagarens personnummer för att hämta uppgifter om deltagarens namn samt nuvarande handläggande arbetsförmedling och kontor.
 2. I panelen Byt kontor till ska du ange vilken arbetsförmedling och vilket kontor som deltagaren ska flyttas till. Du måste ange rätt kontor för båda myndigheterna även om byte av handläggande kontor sker på endast en av myndigheterna.
  Du kan använda fälten för verksamhetsområde (Försäkringskassan), marknadsområde och arbetsmarknadsområde (Arbetsförmedlingen) för att filtrera listan över valbara kontor.
  Det är viktigt att skilja på kontor TA och kontor FV.
  (Arbetsmarknadsområden fanns som organisatoriska enheter när sidan skapades. Fältet kommer på sikt att tas bort från SUS. På sidan Byt kontor används Arbetsmarknadsområden för att filtrera bland valbara arbetsförmedlingar.)
 3. I fältet Datum för flytt ska du ange det datum som bytet ska genomföras.
  Det nya kontoret kan inte registrera uppgifter om deltagaren före det datum du anger här.
  Klicka på knappen Byt kontor för att genomföra bytet.
Bild som visar hur byte av handläggande kontor registreras

En varningsruta visas där dina val visas. Kontrollera att du valt rätt kontor innan du klickar på OK. Du kommer inte att ha behörighet till deltagaren i SUS efter att du genomfört bytet.

Bild över varningsmeddelande innan byte av kontor sker
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner