Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Konsultativt stöd till arbetsgivare

Här kan du som är deltagaransvarig på Försäkringskassan läsa om hur du registrerar konsultativt stöd till arbetsgivare i samband med sista mötet inom gemensam kartläggning för en deltagare i SUS.

När registrerar jag konsultativt stöd till arbetsgivare i SUS?

Om deltagarens arbetsgivare ska får konsultativt stöd efter den gemensamma kartläggningen ska du registrera detta i samband med sista mötet inom gemensam kartläggning.

Att registrera konsultativt stöd till arbetsgivare i SUS innebär också att du registrerar ut deltagaren.

Registrera konsultativt stöd till arbetsgivare

Du registrerar konsultativt stöd till arbetsgivare genom att ange Konsultativt stöd till AG i fältet Övergång till i samband med att du registrerar sista mötet inom gemensam kartläggning. När du klickar på Spara får du utöver frågor om den gemensamma kartläggningen också besvara frågor för konsultativt stöd till arbetsgivare på sidan Registrera uppgifter.

Bild som visar hur konsultativt stöd till arbetsgivare registreras på sidan Registrera medverkan

Arbetsgivare

  1. Arbetsgivare: Ange arbetsgivarens organisationsnummer. Uppgifter om arbetsgivarens namn hämtas automatiskt.

I användarhandledningen får du stöd om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid övergång till konsultativt stöd till arbetsgivare

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill ändra en registrering på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan göra en ny registrering.

Om jag har registrerat fel

Nästa sida

Avslutat samarbete

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner