Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Första möte gemensam kartläggning

Här kan du som är deltagaransvarig på Försäkringskassan läsa om hur du registrerar en deltagare i SUS efter första mötet inom gemensam kartläggning.

När ska jag registrera första mötet inom gemensam kartläggning?

Du ska registrera gemensam kartläggning direkt efter första mötet inom gemensam kartläggning.

Du kan använda dig av blankett 7463 Dokumentation om gemensam kartläggning som stöd för vilka uppgifter du ska registrera i SUS.

7463 Dokumentation om gemensam kartläggning Pdf, 71.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Registrera första möte inom gemensam kartläggning

Du registrerar deltagare i Af/FK-samarbetet i SUS på sidan Registrera medverkan.

Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.

Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.

  1. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Sök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuell tidigare registrerad uppgift om stadsdel.
  2. Uppgift om Arbetsförmedling och kontor hämtas från registreringen begäran om gemensam kartläggning. Om handläggande kontor ändras ska du registrera byte av handläggande kontor.
    Byte av handläggande kontor
  3. Ange Gemensam kartläggning i fältet Övergång till.
  4. Ange datum för första mötet i fältet Datum för övergång.
  5. Klicka på Spara för att spara på registreringen.

Bild som visar hur första möte inom gemensam kartläggning registreras på sidan Registrera medverkan

Du ska inte registrera några frågor på sidan Registrera uppgifter i samband med första möte gemensam kartläggning.

I användarhandledningen kan du läsa mer om hur du registrerar deltagare på sidan Registrera medverkan. Du får också stöd om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid första mötet inom gemensam kartläggning.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill ändra en registrering på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan göra en ny registrering.

Om jag har registrerat fel

Vanliga frågor

Om enbart ett möte inom gemensam kartläggning kommer att hållas ska du först registrera första möte gemensam kartläggning och sedan ska du registrera avslut gemensam kartläggning.

Avslut gemensam kartläggning

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner