Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Sök deltagare

Här kan du som är deltagaransvarig läsa om hur du kan söka fram uppgifter om redan registrerade deltagare. Du får också läsa om hur du kan söka fram registrerade deltagare för ditt kontor.

Vad kan jag söka fram?

I SUS finns det två sidor där du som deltagaransvarig kan söka fram deltagare samt uppgifter om deltagare. Sidan Historik enskild deltagare använder du om du vill se historik över registreringar för en enskild deltagare. Sidan Visa deltagare använder du om du vill använda olika kriterier för att söka fram deltagare för hela kontoret.

Sidorna Historik enskild deltagare och Visa deltagare kan inte användas för att söka anonyma deltagare.

Vilka kan söka fram deltagare?

Enbart personer som har behörighetsrollen deltagaransvarig kan nå sidorna Historik enskild deltagare och Visa deltagare. Deltagaransvariga kan i sin tur enbart söka deltagare som är registrerade på det kontor de har uppdrag för.

Hur fungerar sidan Historik enskild deltagare?

Sidan Historik enskild deltagare använder du för att söka fram registreringar för en enskild deltagare. Det kan vara användbart om du till exempel behöver korrigera tidigare registrerade svar. Du öppnar sidan genom att klicka på Historik enskild deltagare under Af/FK-samarbete i menyträdet.

 1. Skriv in deltagarens personnummer och klicka på Sök.
  Deltagaren måste vara registrerad på det kontor du arbetar på för att du ska behörighet att söka på deltagarens uppgifter.
 2. Sökresultatet visas i tabellen. Varje insatstyp har en egen rad. Du ser vilken arbetsförmedling du har samarbetat med samt start- och slutdatum för insatstypen.
 3. I fältet Visa uppgifter finns knappen Välj för vissa insatstyper. Klickar du på den kommer du till sidan Registrera uppgifter. Där kan du se registrerade svar och du har också möjlighet att korrigera tidigare svar.

Om du ser knappen Skapa i fältet Visa uppgifter så har en övergång registrerats men tillhörande frågor på sidan Registrera uppgifter har inte besvarats. Klicka på Skapa för att besvara frågorna.

Bild som visar sidan Historik enskild deltagare

Hur fungerar sidan Visa deltagare?

Sidan Visa deltagare använder du för att söka fram samtliga registrerade deltagare för ditt kontor. Du kan välja att avgränsa sökningen deltagare som har registrerad medverkan i gemensam kartläggning. Du kan också välja att enbart söka på deltagare som har varit i insatsen mer än ett visst antal dagar. Det kan vara användbart om ni vill söka på ärenden som ni kan ha missat att registrera vidare. Du öppnar sidan genom att klicka på Visa deltagare under Af/FK-samarbete i menyträdet.

 1. I dropplistan Insats kan du välja om du vill söka på samtliga insatser eller om du vill begränsa till deltagare i en enskild insats – till exempel gemensam kartläggning.
 2. Välj om du vill avgränsa sökningen till deltagare som är i pågående SUS-insats eller till de som redan har avslutat deltagandet i insatsen i fältet Medverkan är.
 3. I fältet Mer än XX dagar i insats kan du avgränsa sökningen till deltagare som har deltagit ett visst antal dagar i insatsen.
 4. I fältet för arbetsförmedling kan du välja om du vill avgränsa sökningen till en enskild arbetsförmedling. Gör du ett aktivt val här så får du enbart ett sökresultat över deltagare där ni har samarbetat med valet av arbetsförmedlingen.
 5. I fältet kontor kan du välja mellan de kontor som du har uppdrag för. Vanligtvis kan du enbart välja ett kontor. Väljer du samtliga hämtas deltagare bara för det eller de kontor du har uppdrag hos.
 6. Klicka på Sök för att hämta sökresultatet. Du kan sedan välja att sortera resultatet på olika sorteringsalternativ.
 7. Sökresultatet visas i tabellen. Varje insatstyp har en egen rad. Du ser vilken arbetsförmedling ni har samarbetat med samt start- och slutdatum för insatstypen.
 8. I fältet Visa uppgifter finns knappen Välj för vissa insatstyper. Klickar du på den kommer du till sidan Registrera uppgifter. Där kan du se registrerade svar och du har också möjlighet att korrigera tidigare svar.

Om du ser knappen Skapa i fältet Visa uppgifter så har en övergång registrerats men tillhörande frågor på sidan Registrera uppgifter har inte besvarats. Klicka på Skapa för att besvara frågorna.

Bild som visar sidan Visa deltagare

Fördjupad information

I användarhandledningen kan du läsa mer om hur du använder sidorna Historik enskild deltagare och Visa deltagare.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nästa sida

Registrera anonym deltagare

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner