Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Begäran om gemensam kartläggning

Här kan du som är deltagaransvarig på Försäkringskassan läsa om hur du registrerar in en deltagare i samband med att du initierar gemensam kartläggning eller när Arbetsförmedlingen skickat en begäran om gemensam kartläggning.

När ska jag registrera begäran om gemensam kartläggning?

Du ska registrera in en deltagare i samarbetet i SUS – begäran om gemensam kartläggning vid två tillfällen:

 1. Du initierar ett behov om gemensam kartläggning
 2. Arbetsförmedlingen har skickat en begäran om gemensam kartläggning till ditt kontor.

Glöm inte att du måste få ett samtycke innan du registrerar personuppgifter.

Du kan använda dig av blankett 7462 Begäran om gemensam kartläggning som stöd för vilka uppgifter du ska registrera i SUS. Om Arbetsförmedlingen initierar gemensam kartläggning så skickar de alltid denna blankett till ditt kontor.

Blankett 7462 Begäran om gemensam kartläggning Pdf, 843.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om deltagaren inte lämnar sitt samtycke eller är en deltagare med skyddade personuppgifter så ska du registrera deltagaren som anonym.

Registrera anonyma deltagare

Registrera begäran om gemensam kartläggning

Du registrerar deltagare i Af/FK-samarbetet i SUS på sidan Registrera medverkan. När du har registrerat medverkan kommer du automatiskt att flyttas till sidan Registrera uppgifter. Där ska du besvara frågor om deltagaren.

Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.

 1. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Sök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun.
  Om deltagaren är folkbokförd i Stockholm eller Göteborg kommun ska du själv ange stadsdel.
 2. I dropplistan väljer du den arbetsförmedling som är aktuell.
  Är du osäker på vilken arbetsförmedling du ska ange är det lämpligt att du kontaktar din kollega på Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du anger rätt Arbetsförmedling.
 3. Under kontor ska alltid det kontor du arbetar på vara markerat.
 4. Ange om Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan har initierat den gemensamma kartläggningen i fältet Övergång från.
 5. I fältet Övergång till ska det stå Begäran om gemensam kartläggning.
 6. Ange datumet då Begäran om gemensam kartläggning skickades till eller från Arbetsförmedlingen i fältet Startdatum för medverkan.
 7. Klicka på Spara för att spara på registreringen.

Bild som visar hur begäran om gemensam kartläggning registreras på sidan Registrera medverkan

När du har klickat på Spara så flyttas du till sidan Registrera uppgifter för att besvara frågor om deltagaren. Det är viktigt att du besvarar alla frågor.

Anställd

 • Anställd: Ange om deltagaren är anställd eller inte
  • Arbetsgivare: Om deltagaren är anställd ska du ange arbetsgivarens organisationsnummer.
  • Typ av anställning: Om deltagaren är anställd ska du ange typ av anställning.

Egen företagare

 • Eget företag: Ange om deltagaren har ett eget företag.

Inskriven hos Arbetsförmedlingen

 • Inskriven hos Arbetsförmedlingen: Ange om deltagaren var inskriven hos Arbetsförmedlingen direkt före begäran om gemensam kartläggning.

Sysselsättning

 • Arbetar: Ange om deltagaren har arbetat direkt före begäran om gemensam kartläggning.
  • Typ av arbete: Om deltagaren har arbetat ska du ange om det var subventionerat och/eller ej subventionerat arbete.
  • Andel av arbete: Ange i vilken omfattning deltagaren har arbetat. 100 % motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Studerar: Ange om deltagaren har studerat direkt före begäran om gemensam kartläggning.
  • Typ av studier: Om deltagaren studerat ska du ange om det var reguljära studier eller arbetsmarknadsutbildning.
  • Andel av studier: Ange i vilken omfattning deltagaren har studerat. 100 % motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Arbetssökande: Ange om deltagaren har varit arbetssökande direkt före begäran om gemensam kartläggning.
  • Andel arbetssökande: Ange i vilken omfattning deltagaren har varit arbetssökande. 100 % motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Arbetsmarknadspolitiskt program: Ange om deltagaren har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program direkt före begäran om gemensam kartläggning.
  • Typ av arbetsmarknadspolitiskt program: Ange vilket program deltagaren har deltagit i.
  • Andel sysselsättning i: Ange i vilken omfattning deltagaren har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 100 % motsvarar 40 timmar i veckan.

Försörjning

 • Försörjning: Ange vilken eller vilka försörjningar som deltagaren haft direkt före begäran om gemensam kartläggning.
 • Tid för offentlig försörjning: Ange i vilket tidsintervall som deltagaren i obruten följd haft offentlig försörjning direkt före begäran om gemensam kartläggning.

Utbildningsnivå

 • Utbildningsnivå: Ange deltagarens högsta avslutade utbildningsnivå.

Klicka på Spara.

I användarhandledning för stöd om hur du ska tolka frågorna och de olika svarsalternativen.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

I användarhandledningen kan du läsa mer om hur du registrerar deltagare på sidan Registrera medverkan. Du får även stöd om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid begäran om gemensam kartläggning.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill korrigera registrerade svar på sidan Registrera uppgifter ska du använda dig av SUS-söksidor.

Sök deltagare

Om du vill ändra en registring på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan registrera rätt.

Om jag har registrerat fel

Vanliga frågor

Om deltagaren har utbildning från ett annat land ska du välja motsvarande utbildningsnivå i Sverige.

Med offentlig försörjning menas att deltagaren inte kan försörja sig genom arbete utan får ersättning från a-kassa, Försäkringskassan eller försörjningsstöd från kommunen.

Du kan bortse från avbrott upp till en månad. Gör en rimlighetsbedömning om deltagaren har haft behov av offentlig försörjning under många år och har haft ett eller flera avbrott strax över en månad.

Ja. Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, ålderspension, delpension och liknande förmåner räknas som Ingen offentlig försörjning i SUS.

Med direkt före menas inom en vecka innan begäran om gemensam kartläggning skickas från den ena myndigheten till den andra.

Du ska ange om deltagaren faktiskt har arbetat, studerat osv. direkt före begäran om gemensam kartläggning. Om deltagaren till exempel har en anställning men inte kunnat arbeta på grund av sjukdom ska du svara Arbetar ej.

Du ska besvara nej på frågan om arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsmarknadsutbildning ska registreras under studerar.

I SUS ska du alltid utgå från att 100 procent = 40 timmar/veckan. Det gäller även i exempel som denna. I detta fall ska du ange 50 procent eftersom deltagaren arbetar 20 timmar i veckan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner