Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Avbrutet samarbete

Här kan du som är deltagaransvarig på Försäkringskassan läsa om vad som avses med avbrutet samarbete och när du registrerar avbrutet samarbete för en deltagare i SUS.

Vad menas med avbrutet samarbete?

Med avbrutet samarbete i SUS menar vi antingen:

  • Deltagaren tar tillbaka sitt samtycke under tid i samarbetet
  • Deltagaren väljer att avbryta samarbetet på eget initiativ utan att det är planerat.

Deltagaren kan fortsätta i samarbetet även efter återtaget samtycke. Du måste alltid registrera ut deltagaren så fort samtycket återtas.

I övriga fall ska du istället registrera Avslutat samarbete när deltagaren lämnar samarbetet.

När ska jag registrera avbrutet samarbete?

Du ska registrera avbrutet samarbete från att deltagaren har registrerats in i begäran om gemensam kartläggning till och med sista möte med gemensam kartläggning.

Du ska inte registrera in deltagaren som anonym deltagare när registreringen i SUS avbryts på grund av återtaget samtycke.

Du kan använda dig av blankett 7464 Underlag Af/FK-samarbete upphör som stöd för vilka uppgifter du ska registrera i SUS.

Blankett 7464 Underlag Af/FK-samarbete upphör Pdf, 913 kB, öppnas i nytt fönster.

Registrera avbrutet samarbete

Du registrerar avbrutet samarbete genom att ange Avbrutet samarbete i fältet Övergång till på sidan Registrera medverkan. När du klickar på Spara får du också besvara en fråga om avbrutet samarbete på sidan Registrera uppgifter.

Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.

  1. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Sök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuell tidigare registrerad uppgift om stadsdel.
  2. Ange Avbrutet samarbete i fältet Övergång till.
  3. Ange det datum då deltagaren återtar samtycket eller det datum deltagaren avbryter samarbetet av annat skäl i fältet Datum för övergång.
  4. Klicka på Spara för att spara på registreringen.

Bild som visar hur avbrutet samarbete registreras på sidan Registrera medverkan

När du har klickat på Spara så flyttas du till sidan Registrera uppgifter för att besvara en fråga om det avbrutna samarbetet. Det är viktigt att du besvarar frågan. Om avbrutet samarbete sker under tid i gemensam kartläggning ska du också besvara frågor om avslut gemensam kartläggning.

Avbrottsorsak

  • Avbrottsorsak: Ange orsaken till att samarbetet har avslutats. Du kan välja mellan återtagit samtycke och övrigt.

I användarhandledningen får du stöd om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid avbrutet samarbete.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering efter registrerat avbrott?

Om du vill ändra en registrering på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan göra en ny registrering.

Om jag har registrerat fel

Nästa sida

Byte av handläggande kontor

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner