Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Avslut gemensam kartläggning

Här kan du som är deltagaransvarig på Försäkringskassan läsa om hur du registrerar sista mötet inom gemensam kartläggning för en deltagare i SUS. Du får också läsa om hur du ska registrera om deltagaren går vidare till aktiva insatser.

När ska jag registrera sista möte inom gemensam kartläggning?

Du ska registrera sista möte inom gemensam kartläggning direkt efter mötet.

Om deltagarens arbetsgivare får konsultativt stöd efter den gemensamma kartläggningen ska du registrera uppgifter om detta. Du ska också registrera ytterligare uppgifter om deltagaren avslutar eller avbryter samarbetet direkt efter den gemensamma kartläggningen.

Registrera sista möte inom gemensam kartläggning

Du registrerar deltagare i Af/FK-samarbetet i SUS på sidan Registrera medverkan. När du har registrerat medverkan kommer du automatiskt att flyttas till sidan Registrera uppgifter. Där ska du besvara frågor om samarbetet.

 1. Öppna sidan Registrera medverkan
  Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträdet.
 2. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Sök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuell tidigare registrerad uppgift om stadsdel.
 3. Uppgift om Arbetsförmedling och kontor hämtas från registreringen begäran om gemensam kartläggning. Om handläggande kontor ändras ska du registrera byte av handläggande kontor.
  Byte av handläggande kontor.
 4. Ange vad som händer med deltagaren efter gemensam kartläggning i fältet Övergång till. Välj mellan följande:

  Planerad arbetsförberedande: Välj detta val om ni gemensamt kommit fram till att deltagaren ska få arbetsförberedande insatser (som inte startar senast dagen efter den gemensamma kartläggningen).

  Planerad arbetslivsinriktade: Välj detta val om ni gemensamt kommit fram till att deltagaren ska få arbetslivsinriktade insatser (som inte startar senast dagen efter den gemensamma kartläggningen).

  Avslutat samarbete: Välj detta val om samarbetet avslutas efter den gemensamma kartläggningen – det vill säga det är inte aktuellt med aktiva insatser.

  Avbrutet samarbete: Välj detta val om deltagaren på eget initiativ väljer att avbryta samarbetet utanför plan eller om deltagaren tar tillbaka sitt samtycke.

  Konsultativt stöd till AG: Välj detta val om deltagarens arbetsgivare får konsultativt stöd efter den gemensamma kartläggningen.

  Arbetsförberedande: Välj detta val om deltagaren börjar i arbetsförberedande insatser dagen efter sista möte inom gemensam kartläggning.

  Arbetslivsinriktad: Välj detta val om deltagaren börjar i arbetslivsinriktade insatser dagen efter sista möte inom gemensam kartläggning.
 5. Ange dagen efter sista mötet inom gemensam kartläggning i fältet Datum för övergång.

  Att du ska ange dagen efter sista mötet beror på att det datum du registrerar är datumet för det som händer dagen efter den gemensamma kartläggningen. När du trycker på spara kommer SUS sätta dagen för det du anger i Datum för övergång som slutdatum för gemensam kartläggning.
 6. Klicka på Spara för att spara på registreringen.
 7. När du har klickat på Spara så flyttas du till sidan Registrera uppgifter för att besvara frågor om den gemensamma kartläggningen. Det är viktigt att du besvarar alla frågor. Frågor du ska besvara:

  Antal möten under gemensam kartläggning: Ange antal möten som hållits under den gemensamma kartläggningen.

  Medverkande parter: Ange vilken eller vilka parter som har medverkan vid minst ett möte under den gemensamma kartläggningen.

Bild som visar hur avslutad gemensam kartläggning registreras på sidan Registrera medverkan

Om deltagarens arbetsgivare får konsultativt stöd efter den gemensamma kartläggningen ska du också registrera uppgifter om detta.

Konsultativt stöd till arbetsgivare

Om deltagaren avslutar medverkan i samarbetet efter den gemensamma kartläggningen och inte går vidare till aktiva insatser ska du också registrera uppgifter om avslutat samarbete.

Avslutat samarbete

Om deltagaren på eget initiativ avbryter samarbetet utan att det är planerat eller tar tillbaka sitt samtycke så ska du registrera uppgifter om avbrutet samarbete.

Avbrutet samarbete

I användarhandledningen kan du läsa mer om hur du registrerar deltagare på sidan Registrera medverkan. Du får också stöd om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid sista mötet med gemensam kartläggning.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering?

Om du vill ändra en registrering på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan göra en ny registrering.

Om jag har registrerat fel

Nästa steg

Arbetsförmedlingen registrerar aktiva insatser

Nästa sida

Konsultativt stöd till arbetsgivare

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner